Familienamen Hulaliu, soa-soa/clans

 

De bevolking van Hurariu bestond bij de oprichting van het dorp in 1590 uit families, die hebben gewoond op de vlaktes en op de berg Alaka (familie Pentury), Kamuala, Hahu urui (familie Anhatua) Aman Huhui, Aman tawari (Kapitan Tuhujan en zijn familie). Van Akawa tawaé kwam Kapitan Pati Useng met zijn familie, en van Waisela Marsala kwam Kapitan Pattimura met zijn familie. Van Saria Huhui kwamen de andere families naar het dorp Hurariu.Kapitan Pentury vond in een prauw een levend jongetje van vijf jaar badend in het bloed van zijn ouders, die op Wai Hokal aan land kwamen en door kapitan Saija van Ama Ika waren vermoord. Iemand riep : ” Dia mera sebagai oebi merah”, in het bahasa “Heri Kau”, waarop deze pleegzoon van Kapitan Pentury de naam Herikau kreeg. Herikau groeide op in Alaka, werd later Kapitan Herikau en onder de hoede van Kapitan Kasimilali Pattimura geplaatst. Hij trouwde met een vrouw uit Kabau en kreeg twee zonen en één dochter:
1. Rasapua Noija, die trouwde met een dochter van de Radja van Porto.
2. Taipati Noija, die trouwde met een dochter van de Radja van Booi.
3. dochter Poimura raakte ongetrouwd in verwachting, waarop zij door haar twee broers werd
verbannen naar Warnama in Oost-Ceram. Haar nageslacht droeg de naam TimiNoija en
verhuisde naar Abulota bij Ariahu (Pulau Ceram Timur) en waar deze familie de Islam
beleed /belijdt.
En zo werd via Kapitan Herikau Pentury en zijn twee zonen de Noija-familielijn in Hurariu /
Hulaliu doorgetrokken.

stamboom penturi 1

In de volgende stamboom volgen we de lijn van Matheus Latuara Noija tot in Assen en Barneveld.

penturi 2 stamboom

jeje 3b

Naomi Noija-Taihuttu, moeder van Otto Noija en Mie Lekatompessy-Noija. Zie stamboom.

De families waren verdeeld in twee soa’s:
1. Soa Pake, zij die afkomstig zijn van het vlakke land.
2. Soa Nusa Huhui, zij die afkomstig zijn van de bergen.

Naamsveranderingen
1 Familie Anhatua in
2 Familie Rissalau in
3 Familie Hatalaibessy bleef
4 Familie Tuanakotta bleef
5 Familie Mataheru bleef
6 Familie Suribory bleef
7 Familie Pasanea bleef
Soa Pake
Taihuttu
Laisina
Hatalaibessy
Tuanakotta
Mataheru
Suribory
Pasanea
Pangkat / functies
Kepala soa, Kapitan, Tuan Negeri
Ama Latu Pati / Bapa Radja
Ama Latu Pati / Bapa Radja
Ama Latu Pati / Bapa Radja
Malesi
Mauweng
Mauweng
Naamsveranderingen
1 Familie Pentury in
2 Familie Pattimura in
3 Familie Maruanaya bleef
4 Familie Tohyan in
5 Familie Sahureka bleef
6 Familie Latuara bleef
7 Familie Tubaleka bleef
Soa Nusa Huhui
Noija
Matulessy
Maruanaya
Siahaya
Sahureka
Latuara
Tubaleka
Pangkat / functies
Kepala soa, Kapitan, Tuan Tanah
Kapitan
Mauweng
Djuru Bitjara / woordvoerder
Malesi / Djuri tiup tahuri
Malesi
Mauweng

De families Latuara en Tubaleka verhuisden later naar het dorp Eri op het eiland Ambon.
Hier veranderden zij hun namen in Latuari en in Tumbaleka.
De familie Pasanea werd van de soa Pake overgeheveld naar de soa Nusa Huhui, omdat haar
dusuns (landerijen) zich bevonden / bevinden ten zuiden van Hurariu in de hoog gelegen bossen tegen de heuvel Supurusu en dalend naar Tupa Wailapia-Waijain.
Hierdoor ontstond nu de volgende herindeling van de twee Soa’s:

Soa Nusa Huhui
1 Noija
2 Matulessy
3 Maruanaya
4 Siahaya
5 Sahureka
6 Suribory
Soa Pake
1 Taihuttu
2 Laisina
3 Hatalaibessy
4 Tuanakotta
5 Mataheru
6 Pasanea

Het Noorden van Hurariu werd toebedeeld aan de Soa Pake en het Zuiden aan de Soa Nusa Huhui.De twaalf families behielden / behouden anno 2009 hun oorspronkelijke functies en titels. De allereerste baileo van Hurariu, die in het jaar 1590 werd gebouwd, rustte dan ook op dua-belas tiang kaju (twaalf houten palen), waar in elke paal één van de twaalf namen met functie en titel werd ingeslagen.

Elke paal belichaamt de mojang (oervader) van iedere familie, die zich vanuit Nusa Ina allereerst in Hurariu / Hulaliu heeft gevestigd en die nergens anders in de Molukken zijn tiang baileo heeft staan.Twaalf mojangs die in Hurariu / Hulaliu hun verdere nageslacht op de wereld hebben gezet ! Twaalf mojangs die in Hurariu / Hulaliu hun nageslacht de huidige familienamen hebben gegeven. Twaalf mojangs, wier titels en functies alleen binnen de structuur van de Uli Hatuhaha Ama Rima  legitiem zijn en nergens anders in de Molukken. Twaalf mojangs die in Hurariu / Hulaliu en nergens anders in de Molukken hun onderstaande Mojang punja Teon (adatnaam oervader) hebben gekregen !

Soa Nusa Huhui
Noya
Matulessy
Maruanaya
Siahaya
Sahureka
Suribory
Teon Mojang
UPU LESIA
UPU LOHASAMA
UPU WAKAY
UPU SOURISA
UPU SOPAJASE
UPU SOPAMAHU
Soa Pake
Taihuttu
Laisina
Hatalaibessy
Tuanakotta
Mataheru
Pasanea
Teon Mojang
UPU POKAURU
UPU TUTURESY
UPU TUREPI TALETE
UPU PAIKAWA
UPU TOMAHURU
UPU PIKAEN
baileo 2 (2)

Baileo Hulaliu, gedragen door 12 tiang van de 12 mojang van de Hurariu Anaï.

 

Over de juiste schrijfwijze van de familienaam Noija of Noya wordt gezegd, dat NOIJA de oudste en originele naam was die Kapitan Pentury aan zijn nageslacht gaf. Bij de naamsveranderingen zou hij namelijk de Nederlandse kreet hebben opgevangen “Nou ja…” en deze uitdrukking als familienaam hebben gekozen. Noya zou dan een latere versie van deze familienaam zijn. Sommige families gaven de voorkeur aan deze spelling. Zo ontstonden er twee versies, bij voorbeeld: Johanis Noya (Badu) en Manuel Noija (Assen). Omdat de familienaam Noya in Spanje ook voorkomt ( bv : Noya y Noya, Noya Lopez of Lopez Noya of Garcia Noya enz.) heb ik in deze website de voorkeur aan de oude spelling gegeven. Eén ding is zeker : Noija of Noya kent maar één en dezelfde oer- en stamvader namelijk Kapitan Upu Lesia Pentury Noija ! Ook de familienaam Tuanakotta kan worden gespeld als Tuwanakotta, zoals oom Apé Tuwanakotta uit Tilburg.

Van families in Nederland wier voorkeur ik ken heb ik de schrijfwijze gewijzigd, zoals Sam Noya uit Breukelen. Dus als ik uw naam niet volgens uw voorkeur heb gespeld, meld het dan even op : max.taihuttu@hetnet.nl

In onderstaande stamboom volg ik mijn persoonlijke lijn vanaf Tomaseita Taihuttu.
Andere nazaten (in Nederland) van Tomaseita zijn Matheus (Buce), Constantinus Taihuttu en hun kinderen (Alphen a.d. Rijn).
Nazaten van Koripa (in Nederland) zijn Bapa Jeje Taihuttu, Bapa Sem Taihuttu, Bapa Tjau Taihuttu, Losir Taihuttu en hun kinderen.

stamboom Max

 

Stamboom Joop en Asturias Laisina, Wormerveer.

stamboom Joop Laisina

 

 1977: Leonora Taihuttu-Maruanaya, Ang Maruanaya punja saudara perempuan. Nico Taihuttu en Liesbeth, moeder van Raphaël en Selma Taihuttu.


1977: Leonora Taihuttu-Maruanaya, Ang Maruanaya punja saudara perempuan.
Nico Taihuttu en Liesbeth, moeder van Raphaël en Selma Taihuttu.

Van Johanis Taihuttu is bekend dat hij naar Waai is gegaan en daar is waarschijnlijk de naam Taihuttu veranderd in Taihitu/Tahitu.

Noija’s  vinden we ook terug in Porto (Saparua) en deze families komen er voor uit, dat zij natuurlijk afkomstig zijn van Hulaliu.
Matulessy, Siahaya, Pasanea en Mataheru zijn familienamen die ook op het eiland Saparua (Tuhaha, Itawaka, Haria en Ullath) voorkomen. Deze pagina kan voor sommigen onder hen, die in de Molukse geschiedenis en in hun afkomst zijn geïnteresseerd, mogelijk zelfs een openbaring zijn. Uw voorouder en zijn nageslacht vinden hun roots in Hulaliu en U bent “kediaman” (later gevestigd) in één van deze dorpen of elders in Indonesië ! Leisina is een afgeleide naam van Laisina, die ontstaan is door een administratieve fout op Java. Leisina kwam en komt niet voor in Hulaliu. Maar de twee gehuwde zussen met hun meisjesnaam Leisina, Ann en Beth, die in 1951 Nederland aankwamen, kenden hun afkomst wel.

Even ter herinnering voor het nageslacht van opa Otto en oma Mina Mataheru (Moordrecht) en van de grote Noija-clan in Nederland :

Kapitan Pentury was een keer ontzettend kwaad op Kapitan Mataheru, omdat deze de prauw waarmee de familie Tuanakotta van Ceram naar Yanaïn overstak kapot maakte. Hij legde zijn familie een eed op : Mulai dari sekerang Noija ta boleh kawin dengan Mataheru, siapa jang melewatinja akan binasa ! Vanaf nu mag en Noija niet trouwen met een Mataheru, wie dit wel doet zal de gevolgen ervan ervaren !

 

Hulaliu bestaat natuurlijk niet alleen uit de families van de twee soa’s. Want er zijn ook families, die zich pas na de oprichting van de eerste baileo of door huwelijken blijvend in Hulaliu hebben gevestigd. Zij maken al eeuwen volwaardig deel uit van onze gemeenschap. In de riem Hulaliu (tongval) , in de adatbeleving en in de Bahasa Hatuhaha zijn zij niet te onderscheiden van de soa-families met wie zij inmiddels ook bloedbanden hebben !

        Dit zijn ze :

Families :
Birahy
Izaak
Tahapary
Titaley
Sedebun
Latuihamallo (Tété Itja)
Timisela
Nanulaitta
Afkomstig van:
Hulaliu
Hulaliu
Akoon (Nusalaut)
Ouw
Kei
Porto
Wassu
Booi

In 2004 werd de oude baileo afgebroken en werd de nieuwe baileo op dezelfde plek opgebouwd. Twaalf nieuwe palen met de bovengenoemde namen en hun functies en titels werden vanuit de rumah tua van elke familie en door de familie met ceremonie en emotie naar de baileo gedragen. Hier werden de palen door elk hoofd van de twaalf families vastgeklonken.

In december 2004 werd de nieuwe baileo ceremonieël geopend o.l.v. wijlen Bapa Radja Drs. Bobby Laisina in aanwezigheid van de Bapa Radja van Pelau, Kabau, Kailolo en Rohomoni. Gezamenlijk hebben de Bapa Radja van de Ama Rima Hatuhaha, volgens de adat-istiadat van de Uli- Hatuhaha, symbolisch het dak gelegd van de baileo, terwijl een vrouwenkoor het volkslied van Hurariu, de Hena Masa Ami, zong.